Adaptasi Anime Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen Diumumkan
Kimi to Boku no saigo no Senjou Arui wa Sekai ga Hajimaru Seisen

Adaptasi Anime Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen Diumumkan

By October 20, 2019 5:01 pm

Presentasi di panggung acara “Fantasia Bunko Kanshasai 2019” pada hari ini mengumumkan bahwa novel “Kimi to Boku no Saigo no …