Anime ‘Naka no Hito Genome [Jikkyouchuu]’ Menampilkan Visual dan Bulan Tayang
Naka no Hito Genome [Jikkyouchuu]

Anime ‘Naka no Hito Genome [Jikkyouchuu]’ Menampilkan Visual dan Bulan Tayang

By March 20, 2019 10:33 am

Situs resmi dari anime “Naka no Hito Genome [Jikyouchuu]” (Naka no Hito Genome [Now Streaming]) yang diadaptasi dari manga karya …

Manga ‘Naka no Hito Genome [Jikkyouchuu]’ Dapatkan Adaptasi Anime
Naka no Hito Genome [Jikkyouchuu]

Manga ‘Naka no Hito Genome [Jikkyouchuu]’ Dapatkan Adaptasi Anime

By May 24, 2018 4:34 pm

Akun resmi Twitter untuk manga “Naka no Hito Genome [Jikkyouchu]” (Naka no Hito Genome [Now Streaming]) karangan Osora mengumumkan bahwa …