Adaptasi Manga dari Novel Kyuukyoku Shinka Shita Full Dive Resmi Berjalan
Kyuukyoku Shinka Shita Furudaibu RPG ga Genjitsu Yori mo Kuso Game Dattara

Adaptasi Manga dari Novel Kyuukyoku Shinka Shita Full Dive Resmi Berjalan

By January 27, 2021 4:12 pm

Adaptasi manga dari novel  “Kyuukyoku Shinka Shita Full Dive RPG ga Genjitsu Yori mo Kuso Game Dattara” karya Light Tuchihi dan ilustrator Youta resmi berjalan hari ini …